Hajdúböszörményi anyakönyvekben megjelenő távolabbról származó személyek

Házasságok

1744.II.12 Megyesi Pál fia István SZÉPHALMI ifjú
      Szénási János l. Sára
1750.II.11 Thot András fia István
       BOGÁTRÓL Puskás Mihály l. Erzsébet
1756.I.21 Tábori Szabó István fia Mihály
      DEBRECENBŐL Mester utcában lakó Szilágyi Mihály l. Erzsébet
1757.III.2 Thót Ács János 
       DADÁRÓL Jánosi Erzsébetet
1762.VI.30 TÉGLÁSON lakó Fazekas Mihály
       Bogáti Borbála
1765.I.23 Nagy Mihály
      NYÍREGYHÁZÁN lakó Peremartoni András h.l. Éva
1765.VI.3 Kis István BALKÁNYBAN lakó
      Fábján Erzsébet
1771.I.8 SÁMSONRÓL ideszakadt, gyerekségétől fogva mindig itt lakott Nagy Péter
      özvegy Király Istvánné h.l. Kata
1776.II.14 SITERBŐL ideszakadt Tót András fia Tót János kondás
       Bodnár Gergely h.l. Erzsébet (24 és 18 évesek)
1777.I.29 Kati Mihály fia Ferenc 
       KEMETSÉN lakó Borbély Mihály h.l. Barbara
1779.III.10 KAKADRÓL ideszakadt Fodor István (Bácsi györgy kovács legénye)
        néhai Bajza Mihály árva h.l. Erzsébet (23 és 18 évesek)
1797.VII.30 asztalos Ujfalvi József
       BÁNFIHUNYADON Deák Márton h.l.Ilona
1798.IX.8 ABAÚJ vármegyei TENGEREN lakó Szunyog József 
       Fő tisztelető superintendens Vécsey Sámuel Úr h.l. Eszter
1800.IV  GÖMÖR vármegyéből ideszakadt Benke András 
       Szőllősiné házánál a h.l. Szabó Mária
1807.IV.21 APAGYON lakó Bari Ferenc
        néhai Károlyi Feerenc h.l. Sára
1808.II.17 SEMJÉNI nemes Fráter Sándor 
       néhai prédikáto Vajda Ferenc özvegyét Kincses Máriát
1819.I.27 Vég Péter mostohafia TORNA VÁRMEGYÉBŐL származó Poros (?) Sándor 
      Pócsi Mihály h.l. Sára
1834.I.19 bizonyságos levél adatott ki háromszori hirdetésről néhai Lukátsi Mihály h.l. Sára, akit vett
       HEGYKÖZ KOVÁTSIBAN lakó ifjú Szepesi László
1837.VIII.28 SZALONTAI lakos és GYARAKI közbirtokos ifjú Balogh János
         néhai hajdúböszörményi lelkipásztor és egyházkerületi főjegyző N. T.Nagy István h.l. Katalin
1843.VII.12 Fábián József TARPAi születésű, meghalt 1849.04.23, a szolnoki csatában
         Kállai Julianna MADARASon 1810-ben született, madarasi lakos Kállai Mihály leánya
1907.XII.10 Bodnár Simon szinész, izraelita, szül.1882.X.4 (Miksa és Lustig Lina fia)
         Medgyasszai Katalin szinésznő, református szül.1878.VII.17 (Dániel és Tarczali Klára leánya)
         tanú:Hevesi Mihály és Erdélyi Schalt Rezső

Temetések

1837.I.17 Bihar vm-ből, ÁLMOSDRÓL még gyermekkorában ide származott Oláh Ferenc ki feleségével 32, az előtt meghalt két feleségeivel pedig 41 évet élt házasságban, 1836 Mindszent havában lépett élete 100-k esztendejébe, elerőtlenedésben meghalt 
1840.V.6 Paksi András LÁDHÁZÁRÓL (Borsod vm)
1840.V.12 Tekintetes Szúnyogi Szunyoghy Sámuel eleven párja Ns Filotás (?) Juliánna 26 évesen
1849.VII.16 Szolnoki Sára házánál két honvéd sebesültet hagytak hátra az átvonuló csapatok.
       Kotsis István honvéd 92.h.zászlóalj református. Lakhelye Vajda, Bihar vármegyei lakos, 20 éves
       Maritzki János honvéd 92.h.zászlóalj, ismeretlen vallású, Ugocsa vármegyei lakos, 21 éves
       Mindhárman kolerában hínytak el.