Szepesi Imre családkutató oldalai
vissza
Érdekes bejegyzések az anyakönyvekben 2013.05.06
Felütve az 1801-1807-es vegyes anyakönyvet, az elmúlt évszázad utolsó esztendeinek rövid összefoglalását találjuk Diószegi Sámuel által beírattatva. Ime
Hová tűntek a táblázataim? 2011.12.20
Új lapról lehet elérni adatgyűjteményeimet, a jobb oldali menű Letöltés sorára kattintva. Igyekszem az újdonságokra is felhvni a figyelmet.
Mérföldkő a feldolgozásban 2010.09.30
   Sikerült befejezni a házasságkötések feldolgozását! 1852-ig az esketések könyvét, vagyis az eredeti anykönyvet, utána pedig, 1895-ig a házasultak névmutatóját dolgoztam be az excel táblába. Mivel munkatáblának is használom, általában ki is egészítettem az anyakönyben nem szereplő adatokkal (szülők, születés/halál dátuma, stb). A szüleetések feldolgozásból még hiányzik 5-6 év, tervem szerint az 1850-es évek közepéig csinálom meg teljes egészében. Miért is addig? A házassági mutató nagyjából az 1870-es évektől már szinte teljes egészében tartalmazza a házasultak születési dátumát, vagyis nem kell több azonos nevű személy közül kiváasztani az illetőt.
Ruszkai Dobó kapcsolat 2009.06.15
   2007 végén kezdtem el módszeresen feldolgozni Hajdúböszörmény református anyakönyveit, az általam készített fotók alapján. Mikrofilmolvasó képernyőjéről a tihany téri kutatóban 3400 többé-kevésbé olvasható felvételt készítettem.
   A születéseket 1799-ig az anyakönyvből, 1800-tól pedig a névmutatóból dolgozom fel. 1869-től készítettek részletes házassági névmutatót, addig az anyakönyvet dolgozom fel. 1859-ig áll rendelkezésre a szertartással temetettek könyve, míg 1834-től a teljes halotti index, egészen 1884-ig.
   Jelenleg születésekkel 1838-nál tartok, házasságokkal 1859-ig végeztem, míg a halotti bejegyzések nagyjából 1831-ig vannak készen teljes körűen. Természetesen ezeken kívül is sok rekord található a megfelelő excel lapokon, de az így is csak töredéke az összesnek.
   Kiváló kiegészítő adat a két Magyar Közélet kötet és a Hajduvármegye és Debrecen sz. kir. város adattára névanyaga, elsősorban a XIX-XX. század fordulóján és a XX. század elején. Igen nagy segítséget jelent Bányai László sok-sok rendelkezésemre bocsátott temetői felvétele, no meg a levelezőtársak kiegészítései.
   Közben teljessé vált az ősfám böszörményi része. A nem helyi három ág (Tóth Zsófia nagyanyám családja Tiszaeszlárról, míg Szabó Margit nagyanyám nagyanyja, Szabó Sándorné Kis Julianna Újfehértóról származik, továbbá Szabó Sándor anyja böszörményi görök katolikus) egyelőre függőben marad.
   Anyakönyven kívüli eredménynek a ruszkai Dobó kapcsolatot sikerült bizonyossá tenni. Szepesi Antal nagyapám anyja, Sz.Szabó Zsuzsanna édesanyja Gellén Mária, akinek anyja Dobó Mária. Utóbbi az anyakönyvben is ruszkai Dobónak hívott család tagja. Mint a közelmúltban az 'egri hős' Dobó István újratemetésével kapcsolatban több helyen is olvasható, ezen István testvére Ferenc leszármazói Karcagon és Böszörményben élnek. Anyakönyvben legrégebbi ősnek azt a Dobó Istvánt találtam, aki 1720 körül születhetett. Mivel az említett Dobó Ferenc valamikor 1497 körül született, így közöttük lehetett kb. 7 generáció.
   A szakirodalom nem egységes, de egyértelműsíthető, hogy Dobó Domokos (majd később Csaholy András) felesége ecsedi Báthori Veronika mindenképpen Ferenc őse. Ez viszont azt jelenti, hogy teljes egészében anyai ágakon keresztül (kusaly Jakcs Krisztina - Liszkói Anna - Korbáviai Katalin - somlyói Báthori Anna - Meggyesi Anna) eljutunk Meggyesi Móricig, majd annak anyjáig, Dárói Moys nádor lányáig, Erzsébetig. Itt jön a másik nagyon érdekes dolog. A nádor feleségét a források a király (II.András) rokonának nevezik, a család tagjának tartják. Legvalószínűbb, hogy a halicsi Rostislav herceg lányáról van szó, akinek anyja IV.Béla magyar király Anna nevű lánya.
Új ágacska 2008.09.04


Megérkezett Ostyáni Anna "Panka" - azóta növöget Csibetár
Családi Emlékezet 2007.02.01
   Lassacskán végére érek a XVIII.századi gyűjtésnek, addig is sikerült az Sz.Szabó Mária ági Gellén alias Éva ősöket meghatározni. Az ősfa szépen növekszik, közelít a 200 főhöz. Három apa nélküli születés és három rokonházasság miatti ősvesztés rövidíti kicsit.
   Benéztem a Családi Emlékezet oldalira. Indulása óta mindenki panaszkodik, hogy nem lehet nyilvánossá tenni adatainkat. Úgy látom, hagyni kell az egészet. Aki komolyabban csinálja, nehezen fog onnét információt szerezni. A kezdőknek meg elmegy a kedve az egésztől a kapcsolatteremtés nehézsége miatt. Be kell menni az Ancestry.com oldalira, ott azt teszek közé, vagy tiltok le, amit akarok. Miért szeretünk túlbonyolítani mindent?
Hét generáció 2007.01.21
   Utólag könnyű okosnak lenni! Nagyapám szüleinek házasságát keresve átnéztem két filmet is, sehol semmi! Böszörményben nem házasodtak, más helynek mi értelme lett volna? Végül lekértem a nagyapám születését tartamazó anyakönyvet. Ezzel kellett volna kezdeni. Kiderült, hogy nem is voltak házasok a szülei! Erre gondolhattam volna, hiszen senki semmit nem akart(!?) tudni. Az apa 1940-ben halt meg, nagyapám nem emlegette, más meg nem nagyon volt, aki foglalkozott volna vele. Érdekes, hogy az anya, Sz.Szabó Zsuzsanna, egyik ősanyja Sári lány volt.
   Ezzel majdnem teljessé vált (velem együtt) 7 generáció. Csak egy Tóth feleség és Szabó Margit leányanya dédmamáinak leszármazása ismeretlen. Egyik görög katolikus, másik peg Fejértóról jött.
   Szombaton sikerült befejeznem a XVIII.századi gyűjtésemet, ezzel tovább bővült az ismert ősök lajstroma.
XVIII.század 2007.01.14
   Ismét sikerült két fél napot eltöltenem a családkutatóban. Ezúttal az 1700-as éveket vettem célba, az az időszakot, amelyikről nincsen névmutató. A Szolnoki, Bácsi, Balog, Töviskes, Monori, Siteri, Elek, Erdős (Erdei, Erdélyi), Tamás, Ungvári, Beregszászi születéseket gyűjtöttem ki, 1759-1785 között. A többit majd később.
   Pontositottam az ősfát, 'elvesztettem' a Monori-Elek házasságot, igy a Töviskes őst is.
   Két komolyabb siker: megtaláltam Szabó Bálintot, Takács Zsuzsanna férjét, továbbá kiderült, hogy Ungvári Erzsébet (6.ős) férje Imre Szabó volt.
   Anyagfeldolgozás közben kiegészítettem Kathi, Katonka családfákatt és még sok egyéb adatot irtam be.
   Ahogy tekergettem a filmet, meütötte a fülemet, hogy valaki Szepesi Erzsébetet emleget. Kiderült, hogy a böszörményi anyakönyveket nézegeti egy hülgy. Szepesi Bálint és Kis Julianna lányáról, Erzsébetről volt szó, aki az ő egyik ősanyja. Remélem segítséget jelentenek számára az adataim.
Könyvek 2007.01.02
   Felfedeztem, hogy a Hajdúsági Múzeum évkönyvei kaphatóak a Históriaantik Könyvesházban. Meglepődtem az árakon. Öt darab évkönyvet 1020 forintért kaptam. És mik vannak benne! Egyek, Tiszacsege középkori története, utóbbinak teljes lakoos összeírása a XVIII-XIX. század fordulójáról. Kiderült, hogy Piroska rokona Bencsik János (szl.1933) néprajztudós. Elsősorban a Hajdúsággal kapcsolatos cikkek foglalják el az évkönyv nagy részét, sok mindent tanulhatok belőle a kor társadalmáról.
Idei utolsó családkutatás 2006.12.16
   Pénteken és szombaton is volt gépidőm a Tihany téren, így elég sok új adatot sikerült kiírnom. Elsősorban a Szolnoki család házasságait, valamint az ezekhez kapcsolódó születési adatokat kerestem.
   Elég jó sikerült összehoznom a családot
   Feldolgoztam, kiegészítettem a Kathi adatokat, néhány új vonalat is felvittem. Egyelőre nem tudom szétválasztrani Kathi Miály és G.Nagy Rebeka valamint Kathi Mihály és Nagy Rebeka gyermekeit. A gondot az okozza, hogy G.Nagy-nál nem mindig szerepel a G., továbbá a három Mihály nevű gyerek közül a két idősebb 1840-1903 ill 1844-1903 között élt, a harmadik pedig 1850-ben született. Talán Kathi Mihály Dobó Zsuzsannával 1869-ben kötött házassága segít kideríteni melyiküknél jelezték tévesen a halálozást.
Témák

Letöltések
Böngészés
Kapcsolat
Fotók